Informacja o realizowanym grancie

Młodzieżowy Klub Jeździecki Słoneczna Czechówka informuje, że został zrealizowany grant pt. Doposażenie Młodzieżowego Klubu Jeździeckiego Słoneczna Czechówka w sprzęt jeździecki i treningowy”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Popularyzacja sportu jeździeckiego i aktywnego stylu życia mieszkańców obszaru LGD TP poprzez doposażenie umożliwiające prowadzenie treningów sportowych we wszystkich konkurencjach jeździeckich, tj.: ujeżdżenia, crossu oraz skoków przez przeszkody.