Informacja o realizowanym grancie

Gminny Klub Sportowy Beskid Tokarnia informuje, że został zrealizowany grant pt. Doposażenie klubu sportowego Beskid Tokarnia w innowacyjny sprzęt, w celu wykorzystania nowych metod treningowych”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Wzmocnienie funkcjonowania klubu i wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod treningowych poprzez doposażenie.