Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej informuje, że został zrealizowany grant pt. Przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazów oraz rzeźb.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Turystyczna Podkowa poprzez zakup strojów regionalnych oraz konserwację obrazów i rzeźb realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazów oraz rzeźb stanowiących wyposażenie Drewnianej Kaplicy w miejscowości Siepraw.