Informacja o realizowanym grancie

Ochotnicza Straż Pożarna informuje, że został zrealizowany grant pt. „PIERWSZY RAJD OSP MDP LGD TP”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Organizacja imprez w dziedzinie kultury i tradycji oraz sportu w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania była Promocja obszaru LGD TP i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież poprzez organizację rajdu MDP.