Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszeniem Wspierania Kultury „CHARSTEK”, informuje, że został zrealizowany grant pt. „TRADYCYJNE PIEŚNI, MUZYKA I TANIEC ZIEMI DOBCZYCKIEJ”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne kulturalne i przyrodnicze LGD” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania była „Promocja obszaru LGD T.P. a w szczególności Gminy i Miasta Dobczyce poprzez wydanie publikacji zawierającej tradycyjne zanikające pieśni, utwory muzyczne, oraz choreografie taneczne”.