Informacja o realizowanym grancie

Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej informuje, że został zrealizowany grant pt. „WYDANIE PUBLIKACJI PROMUJĄCEJ ZIEMIĘ TOKARSKĄ, INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OBSZARU LGD TURYSTYCZNA PODKOWA”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne kulturalne i przyrodnicze LGD” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania była: Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji dot. historii ziemi tokarskiej.