Informacja o realizowanym grancie

Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej informuje, że został zrealizowany grant pt. WYDANIE I PROMOCJA PUBLIKACJI „ORZEŁ CZY RESZKA”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji oraz wykonanie tablic promujących zasoby historyczne kulturalne i przyrodnicze LGD” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania była: Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa poprzez wydanie publikacji dot. historii klubu sportowego Beskid Tokarnia oraz miejsc w których można aktywnie spędzać czas na terenie Gminy Tokarnia, integralnej części obszaru LGD Turystyczna Podkowa.