Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszenie Tokarzanki informuje, że został zrealizowany grant pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu Kliszczaków poprzez zakup strojów regionalnych dla członkiń Stowarzyszenia Tokarzanki.”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Turystyczna Podkowa poprzez zakup strojów regionalnych oraz konserwacje obrazów i rzeźb” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Kultywowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu Kliszczaków poprzez zakup strojów regionalnych dla członkiń Stowarzyszenia Tokarzanki.