Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice informuje, że został zrealizowany grant pt. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych.”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Turystyczna Podkowa poprzez zakup strojów regionalnych oraz konserwacje obrazów i rzeźb” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwyczajów charakterystycznych dla regionu Gminy Raciechowice oraz zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczności lokalnej, poprzez zakup strojów regionalnych dla członków stowarzyszenia.