Posiedzenie Rady

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 05 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad
2.   Sprawdzenie quorum.
3.   Przedstawienie porządku posiedzenia.
4.   Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
5.   Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
6.   Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naboru 1/2022.
7.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady