Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Posiedzenie Rady, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 16:30 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce  Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów złożonych do naboru 2/2023.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  5. Rozpatrzenie protestów złożonych w sprawie oceny wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru 2/2023.
  6. Podjęcie stosownych uchwał zgodnie z wynikiem weryfikacji protestów.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady