Tabelaryczne zestawianie wydatków w podziale na koszty bieżące oraz koszty związane z aktywizacja

 

fundusz wykorzystane w 2016 wykorzystane w 2017 suma za 2016-2017 % wykorzystane do 2017 wykorzystane w 2018 wykorzystane za lata 2016-2018 % wykorzystania do 2018 wykorzystane w okresie 01.01.-30.06.2019 wykorzystane do 30.06.2019 wykorzystane w okresie 01.07.2019-31.12.2019 wykorzystane za lata 2016-2019 % wykorzystania do 2019
aktywizacja 270 000,00 zł 5 490,35 zł 12 142,56 zł 17 632,91 zł 6,53% 9 943,95 zł 27 576,86 zł 10,21% 0 27 576,86 zł 0 27 576,86 zł 10,21%
doradztwo i działania szkoleniowe/koszty bieżące 1 395 000,00 zł 115 555,97 zł 248 644,86 zł 364 200,83 zł 26,11% 286 860,98 zł 651 061,81 zł 46,67% 195 874,04 zł 846 935,85 zł 159907,19 1 006 843,04 zł 72,18%

 

wykorzystane w okresie 01.01.-30.06.2020 wykorzystane do 30.06.2020 wykorzystane w okresie 01.07.2020-31.12.2020 wykorzystane za lata 2016-2020 % wykorzystania do 2020 wykorzystane w okresie 01.01.-31.05.2021 wykorzystane do 31.05.2021 wykorzystane w okresie 01.06.2021-31.12.2021 wykorzystane za lata 2016-2021 % wykorzystania do 2021
0 27 576,86 zł 0 27 576,86 zł 10,21% 0 27 576,86 zł 12 800,00 zł 40 376,86 zł 14,95%
151 502,90 zł 1 158 345,94 zł 144423,42 1 302 769,36 zł 93,39% 101 556,50 zł 1 404 325,86 zł 179 678,22 zł 1 584 004,08 zł 113,55%

 

wykorzystane w okresie 01.01.-30.06.2022 wykorzystane do 30.05.2022 wykorzystane w okresie 01.06.2022-31.12.2022 wykorzystane za lata 2016-2022 % wykorzystania do 2022
565,8 40 942,66 zł 0,00 zł 40 942,66 zł 15,16%
140 949,38 zł 1 724 953,46 zł 149 950,39 zł 1 874 903,85 zł 134,40%