Zebranie Rady

Zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 05 października 2021 r. (wtorek) o godz. 11:30 w Biurze Stowarzyszania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
  2.   Sprawdzenie quorum.
  3.   Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4.   Głosownie nad porządkiem posiedzenia.
  5.   Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
  6.   Przygotowanie  stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naborów: 19/2021, 20/2021.
 2. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady