Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 1/2022: – Lista operacji w naborze 1/2022 – Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – Protokół z Posiedzenia Rady    ...