Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 1/2023/G, 1/2023, 2/2023: Lista Grantobiorców w naborze 1/2023/G Lista operacji w naborze 1/2023 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 1/2023 Lista operacji...

Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD

Data publikacji ogłoszenia: 06.03.2023 r.  Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD Wskazanie instytucji planującej realizację operacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-44 Siepraw informuje, że...

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 4/2022:   Lista operacji w naborze 4/2022 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 4/2022 Protokół z Posiedzenia...

Nabór 1/2023 Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej

Data publikacji 20.01.2023 r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie...

Nabór 1/2023/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data publikacji ogłoszenia: 16.12.2022 r. NABÓR 1/2023/G  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia,...