Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 3/2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 3/2023: Lista operacji w naborze 3/2023 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 3/2023 Protokół z Posiedzenia...

Nabór 3/2023 Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej

                                                                                                                                      Data publikacji 23.11.2023 r. Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na...

Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa informuje, że w związku z umieszczeniem w dniu 06.03.2023 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: Tworzenie i...

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 1/2023/G, 1/2023, 2/2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 1/2023/G, 1/2023, 2/2023: Lista Grantobiorców w naborze 1/2023/G Lista operacji w naborze 1/2023 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 1/2023 Lista operacji...

Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD 1/2023/OW

Data publikacji ogłoszenia: 06.03.2023 r.  Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD 1/2023/OW Wskazanie instytucji planującej realizację operacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-44 Siepraw...

Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 4/2022:   Lista operacji w naborze 4/2022 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 4/2022 Protokół z Posiedzenia...