Wyniki oceny wniosków w ramach naborów 2/2022 i 3/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 1/2022: Lista operacji w naborze 2/2022 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – nabór 2/2022 Lista operacji w naborze 3/2022 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...

Dokumentacja z Posiedzenia Rady nr II/2022 dot. naboru 1/2022

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na Posiedzeniu Rady w dniu 05.04.2022 r. dokonała weryfikacji i sprostowania przyznanych kwot udzielonego wsparcia w naborze wniosków nr 1/2022 na realizację operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i...

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w ramach naboru 1/2022: – Lista operacji w naborze 1/2022 – Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR – Protokół z Posiedzenia Rady    ...

Nabór 1/2022 Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej

Data publikacji 28.01.2022 r. Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie...