Dokumenty i zapisy obowiązujące od 04.12.2019 r.

Szanowni Grantobiorcy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia grantów. Umowy o powierzenie grantów stanowią w sposób szczegółowy jakie zobowiązania spoczywają na grantobiorcach realizujących zadania. Poniżej przedstawiamy kilka zagadnień...

Informacje dotyczące rozliczenia grantów

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia grantów. 1. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze każdy grantobiorca zobowiązał się do rozpoczęcia działań związanych z realizacją projektu nie później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie...