Dobre praktyki

Wykaz projektów/produktów zrealizowanych w ramach wdrażania LSR TP na lata 2009-2015 oraz LSR Klimas na lata 2009-2015.

Czym są dobre praktyki? Dobre praktyki to projekty innowacyjne, które są realizowane w gminach i regionach. Ich zadaniem jest realizowanie konkretnych problemów z dobrym i zadowalającym skutkiem. Ich główną zaletą jest to, że można się na nich wzorować i brać z nich przykład, gdyż przyniosły pozytywne rezultaty. Można je uznać za wzór dobrego postępowania.

Wykaz dobrych praktyk na lata 2009-2015