Konkurs na Najlepszy produkt Turystycznej Podkowy 2024

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją operacji pt. „Stworzenie marki Turystyczna Podkowa i wykorzystanie jej do promocji lokalnych produktów i usług” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Najlepszy produkt Turystycznej Podkowy 2024”. Celem konkursu jest wyłonienie 14 najlepszych produktów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa tj. z terenu gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Lubień, Tokarnia, które posłużą następnie do tworzenia i rozwijania marki „Turystyczna Podkowa”.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną do biura LGD, w terminie do dnia 22 maja 2024 r.
Adres mailowy do przesłania formularza zgłoszeniowego: biuro@turystycznapodkowa.pl.
Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach: gastronomia, noclegi, wyroby rękodzielnicze, atrakcje turystyczno-kulturowe, edukacja, wydarzenie/imprezy cykliczne, produkt lokalny.

Pozostałe szczegóły w Regulaminie Konkursu i Formularzu Zgłoszeniowym. (zgłoszenie word).

Czekamy na Wasze zgłoszenia!