Ankieta konsultacyjna on line

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest jednym z elementów konsultacji społecznych, związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy działania Turystyczna Podkowa.

Link do ankiety konsultacyjnej do wypełnienia: https://www.interankiety.pl/i/w0EqYoV0