Harmonogram spotkań

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacje związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego. Odbędą się one według poniższego harmonogramu, zawierającego termin i miejsce spotkań:

Lp. Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania Wykorzystanie środków komunikacji
1 Niedźwiedź Niedźwiedź, Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130 12.07.2022 godz.17:00 NIE
2 Gmina Mszana Dolna Mszana Górna, OSP Mszana Górna
34-733 Mszana Górna 602
14.07.2022 godz.17:00 NIE
3 Miasto Mszana Dolna Mszana Dolna, budynek Urzędu Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna 19.07.2022 godz.17:00 NIE
4 Siepraw Siepraw, Hala Sportowo-Widowiskowa,
ul. Księdza Jana Przytockiego 10, 32-447 Siepraw
21.07.2022 godz.17:00 TAK
5 Dobczyce Dobczyce, Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 26.07.2022 godz.17:00 NIE
6 Raciechowice Raciechowice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 197 28.07.2022 godz.17:00 NIE
7 Wiśniowa Poznachowice Dolne, OSP Poznachowice, 32-412 Poznachowice Dolne 104 02.08.2022 godz.17:00 NIE
8 Pcim Pcim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, 32-432 Pcim 563 04.08.2022 godz.17:00 NIE
9 Tokarnia Tokarnia, Kliszczackie Centrum Kultury, 32-436 Tokarnia 619 09.08.2022 godz.17:00 NIE
10 Lubień Lubień, Gminny Ośrodek Kultury, 32-433 Lubień 900 11.08.2022 godz.17:00 NIE
11 Raciechowice Raciechowice, Urząd Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277 12.08.2022 godz.17:00 NIE

 

Program spotkań obejmuje:

I. Wprowadzenie,

II. Warsztaty SWOT,

III. Zapoznanie uczestników z przebiegiem dalszych prac nad
budową LSR

 

Poniżej link do pobrania z harmonogramem spotkań konsultacyjnych:

Harmonogram spotkań konsultacyjnych