Nowa LSR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA

W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jan Marek Lenczowski – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz Pan Robert Kawecki – członek Zarządu odebrali umowę na wsparcie przygotowawcze w zakresie przygotowania nowej strategii na lata 2023-2027. Wsparcie w kwocie 74 000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie nowej lokalnej strategii rozwoju.

Fot. Biuro Prasowe UMWM