UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA

W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jan Marek Lenczowski – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz Pan Robert Kawecki – członek Zarządu odebrali umowę na wsparcie przygotowawcze w zakresie przygotowania nowej strategii na lata 2023-2027. Wsparcie w kwocie 74 000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie nowej lokalnej strategii rozwoju.

Fot. Biuro Prasowe UMWM