Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne- Gmina Lubień

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego, które odbędzie się 14 października (piątek) o godz. 16:00 w Gościńcu Tenczyn, 32-433 Tenczyn 650.

 

Program spotkań obejmuje:

I. Prezentacja wyników z konsultacji społecznych,

II. Dopracowanie celów LSR,