Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne- Gmina Raciechowice

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego, które odbędzie się 28 lipca (czwartek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 197. 

 

Program spotkań obejmuje:

I. Wprowadzenie,

II. Warsztaty SWOT,

III. Zapoznanie uczestników z przebiegiem dalszych prac nad budową LSR