Dokumentacja z Posiedzenia Rady nr II/2022 dot. naboru 1/2022

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa na Posiedzeniu Rady w dniu 05.04.2022 r. dokonała weryfikacji i sprostowania przyznanych kwot udzielonego wsparcia w naborze wniosków nr 1/2022 na realizację operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnej kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami z Posiedzenia Rady II/2022: