Broszura informacyjna

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wyjazdowi studyjnemu pt. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy”.

Jego program obejmował wizyty studyjne na obszarze Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Węgier oraz Słowacji. Uczestniczyło w nim 32 mieszkańców województwa małopolskiego, w tym przedstawiciele lidera i partnerów projektu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz rolnicy. Liczne spotkania, w tym związane z enoturystyką, stanowiły doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, jak również zapoznania się z zagranicznymi przykładami dobrych praktyk, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.