KONKURS „KULTURA I FOLKLOR PODBABIOGÓRZA” – IX EDYCJA

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” informuje, że realizuje operację pn. Konkurs „Kultura i Folklor Podbabiogórza”.

Celem konkursu jest:

  1. Ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego.
  2. Kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza.
  3. Zaszczepienie szacunku i umiłowania do kultury ludowej.
  4. Stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.