Konkurs „Produkt Lokalny Podbabiogórza”

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze informuje, że realizuje operację pn. Konkurs „Produkt Lokalny Podbabiogórza”, której celem jest „Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.