Rekrutacja uczestników wyjazdu studyjnego do Chorwacji

Rekrutacja uczestników wyjazdu studyjnego do Chorwacji pt. Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarach wiejskich Europy dla grupy 32 osób z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, dwóch przedstawicieli partnera projektu – MSDR, po jednym przedstawicielu pozostałych partnerów, dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, ośmiu przedstawicielach JST, czterech przedstawicielach przedsiębiorców, trzech rolników.

W związku z realizacją projektu „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarach wiejskich Europy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ulica Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w wyjeździe studyjnym.

Termin realizacji: 26 września – 2 października 2021 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy biuro@turystycznapodkowa.pl do 22.09.2021. Karta zgłoszenia Chorwacja do pobrania. Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitów w poszczególnych przedstawicielstwach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.