„Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw”, której celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie dekoracji z warzyw i owoców poprzez organizację warsztatów w okresie kwiecień – październik 2022.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • Przeszkolenie ze sztuki dekoracji potraw techniką carvingu 75 osób z 7 gmin należących do obszaru działania LGD Turystyczna Podkowa;
  • Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych w uatrakcyjnieniu oferty agroturystycznej oraz podniesienie jakości świadczonych usług;
  • Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności przez przedstawicieli KGW w dekorowaniu stołów i potraw do konkursów potraw regionalnych oraz podczas targów, festynów, dożynek oraz wydarzeń kulturalnych i promujących region.
  • Wzrost kwalifikacji osób zajmujących się agroturystyką;
  • Przekazanie przez uczestników zdobytych umiejętności innym osobom na szkoleniach, kursach, spotkaniach.

Operacja realizowana jest w ramach działania: „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”.