Zaproszenie na warsztaty pt. „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja pt. „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw” zakłada organizację 5 warsztatów dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, rolników zamierzających rozpocząć działalność agroturystyczną, przedstawicieli Partnera KSOW oraz dodatkowego Partnera KSOW z województwa małopolskiego, należących do obszaru działania Partnera KSOW tj. gmin:  Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa, łącznie dla grupy 75 osób.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w następujących terminach i miejscu:

  • 27.07.2022 (środa) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce
  • 17.08.2022 (środa) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce
  • 19.08.2022 (piątek) w godz. 09:00 -15:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320
  • 23.08.2022 (wtorek) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce
  • 03.09.2022 (sobota) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce

W każdym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników!

Program warsztatów:

– część pierwsza: godz. 9:00 – 11:00 (2 h)

– przedstawienie instruktora, omówienie historii carvingu, zasad dekoracji potraw oraz sposobów zabezpieczania i pielęgnacji ozdób wykonanych metoda carving,

– wykonywanie dekoracji z owoców i warzyw techniką carvingu: kwiaty z rzodkiewek, kwiaty z marchwi, kwiat z buraka, listki z pora, kwiat z kapusty, kwiat z papryki

– przerwa kawowa: godz. 11:00 – 11:15 (15 min)

– część druga: godz. 11:15 – 13:00 (1h 45 min)

– c.d. wykonywania dekoracji z owoców i warzyw techniką carvingu: kwiat z cukinii, flaming i/lub bocian
z cykorii i rzodkwi, liście z cukinii, kwiaty z papryczki chili.

– przerwa obiadowa: godz. 13:00 – 13:45 (45 min)

– część trzecia: godz. 13:45 – 15:00 (1 h 15 min)

– c.d. wykonywania dekoracji z owoców i warzyw techniką carvingu: szyszka z cebuli czerwonej, łabędź

z jabłka, miś z pomarańczy, delfin z banana.

– prezentacja wykonanych ozdób przez uczestników warsztatów, zakończenie warsztatów

Partner KSOW zastrzega sobie zmianę kolejności wykonania zaplanowanych elementów dekoracji z warzyw
i owoców oraz zamianę podanych elementów dekoracji na inne, przy zachowaniu poziomu merytorycznego warsztatów.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą mailowo na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl, telefonicznie pod nr tel. 12 274 62 99, 504 170, 216 lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw w godz. 7:00-15:00 do dnia 26.07.2022 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres instytucji/organizacji, województwo, w którym znajduje się siedziba organizacji lub adres zamieszkania osoby fizycznej, rodzaj grupy docelowej (LGD, rolnik, KGW, gospodarstwo agroturystyczne), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), termin warsztatów, którym dany zgłaszający jest zainteresowany). W przypadku braku wskazania terminu warsztatów, którym dany zgłaszający jest zainteresowany lub wskazania więcej, niż jednego terminu, zgłaszający się zostanie wpisany na listę uczestników z najbliższym terminem warsztatów, na który są jeszcze wolne miejsca.

W przypadku zainteresowania udziałem w warsztatach większej liczby osób, niż wskazana w operacji, zostaną one wpisane na listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji z udziału innego uczestnika/uczestników. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia organizatora o sytuacji uniemożliwiającej jego uczestnictwo w warsztatach. W przypadku braku możliwości zastępstwa z listy rezerwowej pokrywa on koszty, które organizator poniesie w związku z projektem, a których nie będzie mógł odzyskać w ramach rozliczenia projektu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

 

Do pobrania: