Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów

Projekt pn. Wyznaczenie szlaku kulinarnego produktu lokalnego „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” zakłada współpracę międzynarodową 4 LGD tj. LGD „Podbabiogórze”, LGD „Turystyczna Podkowa”, Asociaţia „Grupul De Acţiune Locală Maramureş Vest” i Asociația Parteneriat GAL „Ținutul Haiducilor”. Projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym polegające na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. a)Przeprowadzenie konferencji z partnerami projektu współpracy na terenie LGD „Maramureş Vest”, spotkanie z lokalnymi władzami oraz zwiedzanie mające na celu poznanie dobrych praktyk z przetwórstwa.
 2. b)Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Maramureş Vest”
 3. c)Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Ținutul Haiducilor”
 4. d)Udział w warsztatach kulinarnych z lokalnych produktów rumuńskich oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych z lokalnych produktów polskich na obszarze LGD „Ținutul Haiducilor”.
 5. e)Udział w Rumuńsko-Polskim Festiwalu Smaku na obszarze LGD „Ținutul Haiducilor”. Podczas festiwalu zostaną zorganizowane stoiska  promujące lokalne dziedzictwo kulinarne każdego regionu z LGDów biorących udział w projekcie.
 6. f)Udział w Rumuńsko-Polskim Festiwalu Smaku na obszarze LGD „Turystyczna podkowa”. Podczas festiwalu zostaną zorganizowane stoiska  promujące lokalne dziedzictwo kulinarne każdego regionu z LGDów biorących udział w projekcie.
 7. g)Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Turystyczna Podkowa”
 8. h)Udział w warsztatach kulinarnych z lokalnych produktów rumuńskich oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych z lokalnych produktów polskich na obszarze LGD „Podbabiogórze”.
 9. i)Prezentacja dobrych praktyk z zakresu produktów lokalnych i przetwórstwa na terenie LGD „Podbabiogórze”.
 10. j)Utworzenie i oznakowanie tabliczkami szlaku pod nazwą „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów”.
 11. k)Wydanie mapy i publikacji „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” w języku polskim i rumuńskim zawierających: mapę szlaku oraz przepisy prezentowanych potraw i opis produktów
 12. l)Wykonanie gadżetów kulinarnych (typu: deski do krojenia, fartuchy, łyżki, rękawice)

W/w działania są ogólnodostępne, bezpłatne, dostępne dla mieszkańców i turystów.

Projekt współpracy realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce i w Rumunii. Obszarem tematycznym projektu jest rolnictwo, kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nowe technologie i know-how, produkt lokalny.

Operacja jest skierowana na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie  i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe.