Projekt LSR na lata 2014 – 2020

Przekazujemy do wiadomości projekt LSR na lata 2014-2020.

Zaznaczamy, że jest to projekt, który podlega na bieżąco modyfikacjom. W razie jakichkolwiek uwag bądź sugestii prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl

Stan na 07.12.2015 Projekt LSR na lata 2014 – 2020 PDF

Stan na 10.12.2015 Projekt LSR na lata 2014 – 2020 PDF

Stan na 18.12.2015 Projekt LSR na lata 2014 – 2020 PDF

Stan na 21.12.2015 Projekt LSR na lata 2014 – 2020 PDF

Stan na 21.12.2015 LSR na lata 2014 – 2020 PDF