Informacja o realizowanym grancie

Ludowy Klub Sportowy „Karpaty” Siepraw informuje, że został zrealizowany grant pt. Doposażenie klubu LKS „KARPATY” SIEPRAW w niezbędny i innowacyjny sprzęt sportowy”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Zwiększenie aktywności fizycznej i promocja aktywnego stylu życia wśród członków klubu i mieszkańców LGD TP poprzez podniesienie jakości prowadzonych zajęć w wyniku doposażenia w sprzęt sportowy.