Harmonogram naboru wniosków

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I – /0
II – Zakładanie dział. gosp/450tys.
2017 I – Rozwój istniejących przeds. /105tys.
II

– Budowa, remont adaptacja małej infrastr. turyst./48tys.

– Zagospodarowanie czasu wolnego/56tys.

– Doposażenie klubów sportowych/24tys.

– Promocja obszaru LGD/24tys.

– Rozwój infrastruktury społecznej/24tys.

2018 I

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/12 500.

– Zagospodarowanie czasu wolnego/56tys.

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego/56tys.

– Promocja obszaru LGD/40tys. (imprezy)

– Zakładanie dział. gosp/150tys.

– Doposażenie klubów sportowych/24tys.

– Promocja obszaru LGD/24tys.

– Rozwój infrastruktury społecznej/24tys.

II – Rozwój istniejących przeds. /52 500.
2019 I

– Zakładanie dział. gosp/95tys.

– Rozwój istniejących przeds. /105tys.

II

– Promocja obszaru LGD/40tys.(imprezy)

– Budowa, remont adaptacja małej infrastr. turyst./56tys.

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/16tys.

– Zagospodarowanie czasu wolnego/56tys.

– Promocja obszaru LGD/ 48tys.

– Promocja obszaru LGD/12 500.

– Rozwój infrastruktury społecznej/84tys.

– Doposażenie klubów sportowych/88tys.

– Budowa, remont adaptacja małej infrastr. turyst./48tys.

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego/29 526,75

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/12 500

2020 I

– Rozwój infrastruktury społecznej/147tys.

– Budowa, remont adaptacja małej infrastr. turyst./104tys.

– Promocja obszaru LGD/ 40tys.(imprezy)

– Zagospodarowanie czasu wolnego/56tys.

– Promocja obszaru LGD/ 48tys.

– Promocja obszaru LGD/12 500

– Doposażenie klubów sportowych/88 tys.

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego/29 526,75

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/12 500

– Zagospodarowanie czasu wolnego/40tys.

– Zakładanie działalności gosp./105 tys.

II

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/16tys.

– Zakładanie działalności gosp./45tys.

2021 I

– Promocja obszaru LGD/ 8 tys.

– Zagospodarowanie czasu wolnego/40 tys.

– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych/28,5 tys.

– Zakładanie działalności gosp./60 tys.

– Budowa, remont i adaptacja małej infrastr. turyst./28 659

– Rozwój infrastruktury społecznej/121 052

– Rozwój infrastruktury społecznej/ 65 750

– Doposażenie klubów sportowych/25 564

II – /0
2022 I – Budowa, remont adaptacja małej infrastr. turyst./8tys.
– Zakładanie działalności gosp./203 383,97
– Rozwój infrastruktury społecznej/266 618,35

 

– Rozwój istniejących przeds. /52,5 tys.

II – Rozwój istniejących przeds. /52,5 tys.
2023 I – Zachowanie dziedzictwa lokalnego/46 704
– Zakładanie działalności gosp./75 831
– Rozwój infrastruktury społecznej/99 348
– Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy oraz ich promocja/28 500
II – /0

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.

POBIERZ AKTUALNY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW