Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

Dobczyce

Lubień

Pcim

Raciechowice

Siepraw

Tokarnia

Wiśniowa

Aktualności

Informacja o realizowanym grancie

Kółko Rolnicze w Węglówce informuje, że został zrealizowany grant pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów regionalnych dla KR w...

Informacja o realizowanym grancie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej informuje, że został zrealizowany grant pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów regionalnych...

Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice informuje, że został zrealizowany grant pt. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez...

Strefa Beneficjenta

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.