Projekt KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs „Produkt Lokalny Podbabiogórza”

Stowarzyszenie LGD "Podbabiogórze informuje, że realizuje operację pn. Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza", której celem jest "Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza". Operacja współfinansowana ze...

czytaj dalej

„Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującaw obszary wiejskie”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej...

czytaj dalej

Broszura informacyjna

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wyjazdowi studyjnemu pt. „Działalność lokalnych społeczności w...

czytaj dalej

Rekrutacja uczestników wyjazdu studyjnego do Chorwacji

Rekrutacja uczestników wyjazdu studyjnego do Chorwacji pt. Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarach wiejskich Europy dla grupy 32 osób z terenu województwa małopolskiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, dwóch...

czytaj dalej