„Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw” – sprawozdanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

   

 

Operacja pt. „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw” zakładała organizację 5 warsztatów dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, rolników zamierzających rozpocząć działalność agroturystyczną, przedstawicieli Partnera KSOW oraz dodatkowego Partnera KSOW z województwa małopolskiego, należących do obszaru działania Partnera KSOW tj. gmin:  Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa, łącznie dla grupy 75 osób.

Celem operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie dekoracji z warzyw i owoców poprzez organizację warsztatów w okresie kwiecień – październik 2022. Operacja przyczyniła się również do wyrównania szans i wykorzystania potencjału kobiet dla rozwoju lokalnego i zwiększenia aktywności uczestników warsztatów w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł dochodów z wykorzystaniem zdobytych w trakcie warsztatów umiejętności.

Warsztaty odbyły się w formie stacjonarnej w dniach: 27.07.2022 r., 17.08.2022 r., 23.08.2022 r., 03.09.2022 r. w Restauracji Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce oraz 19.08.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 320. W każdym z warsztatów uczestniczyło 15 osób.

W czasie warsztatów panie poznały  zasady i nowoczesne techniki dekoracji potraw oraz sposoby zabezpieczenia i pielęgnacji ozdób wykonywanych metodą carvingu. Pod czujnym okiem Pani Anny Górlińskiej, prowadzącej warsztaty uczestniczki wykonały m.in. kwiaty z rzodkiewek, marchwi, cukinii, kapusty, buraka i papryczki chili, jeżyka z z gruszki i winogron, łabędzia z jabłka, misia z pomarańczy czy delfina z banana, a z nich piękne owocowo-warzywne kompozycje. Wiedza, a przede wszystkim nowe zdobyte umiejętności praktyczne zostaną wykorzystane w działalności agroturystycznej, a paniom z KGW dadzą nowe możliwości efektownej prezentacji swoich kulinarnych arcydzieł w czasie dożynek, festynów, konkursów, targów i wystaw. Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i inspiracji pomiędzy uczestniczkami, zarówno w w zakresie warzywno-owocowych dekoracji, jak również innych tematów podejmowanych w czasie zajęć.  Wartością dodaną są nawiązane kontakty pomiędzy partnerami projektu oraz jego uczestnikami, dające możliwość dalszej współpracy przy innych przyszłych projektach. Partner KSOW realizując projekt po raz kolejny przekonał się jak olbrzymi potencjał drzemie wśród lokalnej społeczności i jak ważna jest jej integracja.

 

Efektem realizacji operacji jest:

  • Przeszkolenie ze sztuki dekoracji potraw techniką carvingu 75 osób z 7 gmin należących do obszaru działania LGD Turystyczna Podkowa;
  • Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych w uatrakcyjnieniu oferty agroturystycznej oraz podniesienie jakości świadczonych usług;
  • Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności przez przedstawicieli KGW
    w dekorowaniu stołów i potraw do konkursów potraw regionalnych oraz podczas targów, festynów, dożynek oraz wydarzeń kulturalnych i promujących region.
  • Wzrost kwalifikacji osób zajmujących się agroturystyką;
  • Przekazanie przez uczestników zdobytych umiejętności innym osobom na szkoleniach, kursach, spotkaniach.

Partnerem dodatkowym projektu było KGW Wiśniowa, a organizacja warsztatów była możliwa dzięki uzyskanej dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

 

Zostań partnerem KSOW. Zarejestruj się  w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl