Informacje

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekty grantowe – słowniczek pojęć

Projekt grantowy – jest operacją, w ramach której beneficjent będący Lokalną Grupą Działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej Grantobiorcom, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi im przez LGD na realizację zadań służących...

czytaj dalej