Przekazujemy do wiadomości projekt LSR na lata 2014-2020. Zaznaczamy, że jest to projekt, który podlega na bieżąco modyfikacjom. W razie jakichkolwiek uwag bądź sugestii prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl Stan na 07.12.2015 Projekt LSR na...

czytaj dalej