Rozliczenie Grantów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dokumenty i zapisy obowiązujące od 04.12.2019 r.

Szanowni Grantobiorcy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia grantów. Umowy o powierzenie grantów stanowią w sposób szczegółowy jakie zobowiązania spoczywają na grantobiorcach realizujących zadania. Poniżej przedstawiamy kilka zagadnień...

czytaj dalej

Informacje dotyczące rozliczenia grantów

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rozliczenia grantów. 1. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze każdy grantobiorca zobowiązał się do rozpoczęcia działań związanych z realizacją projektu nie później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie...

czytaj dalej