Razem budujemy lokalna strategię rozwoju – Nowa LSR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacje związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego. Odbędą się one według poniższego harmonogramu, zawierającego termin i miejsce spotkań: Lp. Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania...

czytaj dalej

Plan włączenia społeczności lokalnej

Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z opisem procesu przygotowania LSR 1. Konsultacje społeczne: a) Organizacja otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin obszaru planowanej LSR, w tym warsztaty uwzgledniające partycypacyjne (wspólne) przeprowadzenie...

czytaj dalej

Nowa LSR

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jan Marek Lenczowski – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa oraz Pan Robert Kawecki – członek Zarządu odebrali umowę na wsparcie...

czytaj dalej