Opis szlaków turystycznych

Na terenie Turystycznej Podkowy znajduje się wiele interesujących szlaków turystycznych. Poniżej znajdują się krótkie charakterystyki najważniejszych z nich.

 

GMINA PCIM

Pieszy ruch turystyczny w gminie odbywa się głównie wzdłuż znakowanych szlaków. Masyw Kotunia czy Pasmo Babicy świetnie nadają się do wędrówek dla osób lubiących ciszę i samotność. Najważniejsze punkty węzłowe szlaków turystycznych na terenie gminy i przy jej granicach to: Dział (tzw. Sularzówka), Groń (tzw. Kotuń Zachodni – Polana Chłopskie), Pcim, Działek, Kudłacze i Łysina. Łączy je dość gęsta sieć tras, którymi opiekuje się Oddział PTTK Lubomir w Myślenicach.

I. SZLAK ŻÓŁTY

Pcim – Kotoń (857 m) – Koskowa Góra (866 m)
długość:16,0 km     suma podejść: 880 m
czas przejścia: 6 godz. / 4 godz. 45 min.

 

1. Zespół kościoła św. Mikołaja

Zbudowany w 1829 r. w stylu józefińskim kościół św. Mikołaja znajduje się w centrum Pcimia. Obok kościoła stoi klasycystyczna plebania z 1802 roku. W miejscu, gdzie obecnie jest przedszkole, od XVI w. działała szkoła parafialna.

2. Przysiółek Kąt

Kąt (dawniej: Żebraczy Kąt) jest najstarsza częścią Pcimia. Spośród zabytków budownictwa ludowego zwraca uwagę dom nr 61 z połowy XIX w. Na roli Kumosie stoi kapliczka Trzeciego upadku, będąca kopią obiektu z XIX w.

3. Diabelski Kamień

Do Diabelskiego Kamienia prowadzi od szlaku oznaczona ścieżka. Według legendy skałę tą niósł z Tatr diabeł, chcąc zniszczyć klasztor w Kalwarii, a upuścił ją tu na odgłos piania koguta. Skała ta liczy 6,5 m wysokości.

4. Kotoń 

Jedna z najwyższych i najpiękniejszych gór Beskidu Średniego. Pola wokół roli Pękalowej to świetny punkt widokowy na Tatry, zaś główny wierzchołek porastają wspaniałe buczyny. Nietrudno tu spotkać zwierzynę płową.

5. Przełęcz Dział

W tym rejonie w XIX stuleciu funkcjonowały kamieniołomy piaskowca. Pozyskiwano tu kamień do wyrobu żaren. Obecnie rozległa przełęcz stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku. Znajduje się tu kapliczka z ok. 1890 r.

 

II. SZLAK CZARNY

Pcim – Bania (603 m) – Łysina (891 m)
długość:8,0 km     suma podejść: 680 m
czas przejścia: 3 godz 15 min. / 2 godz. 30 min. 

1. Rzeka Raba

Nad Rabą znajdują się kamieniste plaże, których wygląd zmienia się po każdej powodzi. Rosną tu lasy łęgowe. W dolinie Raby spotkać można wiele gatunków ptaków. Latem wiele osób korzysta z kąpieli w rzece lub wędkuje.


2. Bania

Nazwa góry jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza kopalnię. Obecnie stoki Bani są gęsto zalesione – rosną tu m.in. 150 – letnie modrzewie. Przełączka pod szczytem to dobry punk widokowy na Pcim.

3. Kapliczka na Działach 

Przysiółek Działy słynie z walorów widokowych. Punktem charakterystycznym jest kapliczka, postawiona w 1854 r. Jej zwieńczenie nawiązuje wyglądem do wieży kościoła w Pcimiu. Obiekt otaczają trzy piękne lipy.

4. Schronisko Kudłacze

Jedyne w Beskidzie Średnim schronisko górskie PTTK to doskonały punkt wypadowy na najwyższe szczyty pasma – Łysinę i Lubomir. Z polany przed schroniskiem rozciąga się świetna panorama Beskidów i Tatr.

5.  Las Łysina

Szczytowe partie Łysiny porasta buczyna karpacka. Niższe partie masywu zajmują dobrze zachowane płaty boru dolnoreglowego. W rejonie Polany Konieczne zobaczyć można wiele chronionych gatunków roślin.

 

III. SZLAK ŻÓŁTY / CZERWONY

Pcim – Działek (600 m) – Łysina (891 m)
długość:10,0 km     suma podejść: 620 m
czas przejścia: 3 godz. 45 min. / 3 godz. 

1. Kapliczka na roli Mizdrowej

Kapliczka św. Floriana została ufundowana przez rodzinę Muniaków w 1875 r. Uwagę zwracają resztki oryginalnej polichromii. Zabudowania roli Mizdrowej leżą na pięknie zachowanych terasach z okresu plejstocenu.

2. Wielki Kamień pod Górą Krzywicą

Wielki kamień to zespół skałek piaskowcowych, z których najwyższe osiągają wysokość 8m. Na najwyższej skałce wykute są daty zwiedzania z XIX w. W okolicznym lesie rosną m.in. chronione widłaki.

3. Polana Kolesne

Odcinek szlaku w rejonie szczytu Działka, na granicy Pcimia i Poręby znany jest z walorów widokowych. Niedaleko od szlaku, w zagajniku znajdują się ślady fortyfikacji austriackich z 1914 r.

4. Aleja „Kameleona”

Nazwa ścieżki prowadzącej do symbolicznych mogił partyzanckich pochodzi od pseudonimu jednego z żołnierzy AK. Powyżej tej ścieżki istniała latem 1944 r. leśna baza zgrupowania „Kamiennik”.


5. Polana Długa

Zarastająca Polana Długa była niegdyś jedna z polan grzbietowych Łysiny. W okresie funkcjonowania bazy partyzanckiej na jej skraju odbywały się polowe msze święte. Obecnie jest tu węzeł szlaków.

 

IV. SZLAK ŻÓŁTY

Lubień – Kamionka (623 m) – Łysina (891 m)
długość:16,5 km     suma podejść: 620 m
czas przejścia: 4 godz. / 3 godz. 15 min 

Weszkówka

Z polan w rejonie zagrody Weszkówka rozciąga się oryginalny widok na dolinę Suszanki (przysiółek Średnia Sucha). Obniżenie grzbietu było od dawna wykorzystywane w komunikacji między Pcimiem a Węglówką.

 

V. SZLAK ZIELONY / CZERWONY

Trzebunia  – Sularzówka (618 m) – Babica (728 m)
długość:10,0 km     suma podejść: 460 m
czas przejścia: 3 god.. / 2 godz. 30 min.     

1.  Jamrozówka – Dział

Pas pół w rejonie Działu (Trzebińskiej Góry) stanowi dobry punkt widokowy na gniazdo górskie Sularzówki oraz Pogórze Wielickie. Niedaleko stąd znajduje się utworzony w 2001 r. rezerwat „Las Gościbia” (282,2 ha).


2.  Szczyt Babicy

W styczniu 1945 r. pod Babicą bitwę z Niemcami stoczyli partyzanci oddziału AK „Hardego”. Na szczycie znajdują się liczne fortyfikacje z 1914 r. Z grzbietowych polan rozciągają się piękne widoki Pasma Koskowej Góry.

 

VI. SZLAK ZIELONY

Trzebunia – Jaworzyny
długość:3,5 km     suma podejść: 420 m
czas przejścia: 1 godz.30 min. / 1 godz. 

Pasmo Babicy 

Odcinek tzw. Małego Szlaku Beskidzkiego z Bielska Białej przez Beskid Mały, Średni i Wyspowy na Luboń Wielki.

VII. SZLAK CZERWONY

Myślenice – Sularzowa – Babica – Palcza
Długość:18 km     
czas przejścia: 5 godz.45 min..

VIII. SZLAK ZIELONY

Trzebunia Dolna – Sularzowa
Długość:2 km     
czas przejścia: 0.45 godz. 

IX. SZLAK ŻÓŁTY

Pcim – Kotuń – Koskowa Góra 
Długość:16,5 km     
czas przejścia: 6 godz. 

X. SZLAK ZIELONY

Skomielna Czarna – Jaworzyny – Trzebunia Dolna 
Długość:8,5 km     
czas przejścia: 2 godz.15 min. 

XI. SZLAK CZARNY

Polana Dłużyca – Zawadka – Jaworzyny – Tokarnia
Długość:8 km     
czas przejścia: 2 godz. 15 min. 

XII. SZLAK CZERWONY

Myślenice – Działek – Kudłacze – Łysina – Jaworzyce 
Długość:15,5 km     
czas przejścia: 6 godz. 

XIII. SZLAK ZIELONY

Myślenice-Zarabie – Chełm – Działek – Poręba – Kamiennik – Kudłacze
Długość:16 km     
czas przejścia: 5 godz.45 min. 

XIV. SZLAK ŻÓŁTY

Pcim – Działek
Długość:6 km     
czas przejścia: 1 godz.45 min. 

XV. SZLAK CZARNY

Pcim – Bania – Kudłacze – Łysina
Długość:8 km     
czas przejścia: 3 godz. 

XVI. SZLAK ŻÓŁTY

Lubień – Kamionka – Łysina – Kamiennik – Przeł. Zasańska
Długość:15 km     
czas przejścia: 6 godz.

GMINA WIŚNIOWA

I. 80 Z – SZLAK ZIELONY

Lubomir (904 m n.p.m.) – Wiśniowa (390 m n.p.m.) – szlak zielony (1.45 godz., ↓ 2.30 godz.)

 

II. 71 Z – SZLAK ZIELONY

Wiśniowa – Ciecień (829 m n.p.m.) – 1.45 godz.

 

III. 71 C – SZLAK CZERWONY

Kasina Wielka (470 m n.p.m.) – przełęcz nad Wierzbanową (510 m n.p.m.) – Wierzbanowska Góra (778 m n.p.m.) – Przełęcz Wierzbanowska (596 m n.p.m.)
3.00 godz., ↓ 2.45 godz.

 

IV. 76 C – SZLAK CZERWONY

Działek (600 m n.p.m.) – Schronisko PTTK na Kudłaczach (730 m n.p.m.) – Łysina (891 m n.p.m.) – Lubomir (904 m n.p.m.) – Przełęcz Wierzbanowska (596 m n.p.m.)
2.45 godz., ↓ 2.30 godz.

 

V. 77 Z – SZLAK ZIELONY

Poręba (400 m n.p.m.) – Kamiennik (818 m n.p.m.) – Przełęcz Sucha (715 m n.p.m.) – Schronisko PTTK na Kudłaczach (730 m n.p.m.)
2.30 godz., ↓ 2.15 godz.

 

VI. 78 Ż – SZLAK ŻÓŁTY

Przełęcz Zasań (410 m n.p.m.) – Kamiennik (818 m n.p.m.) – Przełęcz Sucha (715 m n.p.m.) – Łysina (891 m n.p.m.)
2.45 godz., ↓ 1.45 godz.

 

VII. 79 Ż – SZLAK ŻÓŁTY

Łysina (891 m n.p.m.) – Kiczora (725 m n.p.m.) – Lubień (350 m n.p.m.)
2.45 godz., ↓ 3.15 godz.

 

VIII. 81 S – SZLAK CZARNY

Pcim (330 m n.p.m.) – Bania (611 m n.p.m.) – Schronisko PTTK na Kudłaczach (730 m n.p.m.) – Łysina (891 m n.p.m.)
3.00 godz., ↓ 2.00 godz.

 

GMINA SIEPRAW                                                        

znakowane szlaki:

I. Szlak górski – Szlak niebieski 19 km; 5.30 godz. Trasa: Swoszowice (Świątniki Górne – Siepraw – Myślenice Rynek – pn. stoki Uklejny – Trzemeśnia – Ostrysz 523m – Czasław (- Ciecień 829 m – Mogielica 1170 m – Szczawa).

II. Szlak nizinny – Szlak niebieski „Szlak Świątnickich Ślusarzy” 12 km, 3 godz. Trasa: Swoszowice (Świątniki Górne – Siepraw – Zawada – Borzeta – Myslenice Rynek (- Uklejna 677 m – Trzemeśnia – Ostrysz 523m – Czasław) Ze Swoszowic do Myslenic 24 km, 6.30 godz.

III. Szlak nizinny – Szlak czarny, „Szlak Garbów Sieprawia” – 9 km; 2.30 godz. Trasa: Siepraw /centrum/ – Garby Sieprawia – Podlesie /przysiółek Głogoczowa/ – wschodni skraj Lasu Bronaczowa /węzeł szlaków/.

nieoznakowane szlaki:

I. Myślenice – Borzęta – Siepraw – Czarny Las – Podlesie – Szlak nizinny. Charakterystyka trasy: Do Sieprawia niebieskim Szlak Świątnickich Ślusarzy, dlaej czarny Szlak Garbów Sieprawia. 22 km, 6 godz. Trasa prowadzi przez charakterystyczne kopy Garbów Sieprawia, o urozmaiconej rzeźbie terenu. Wysokości względne na bardzo krótkich odległościach sięgają niekiedy około 100m. Z wiekszych wyniosłości roztaczaja się rozległe panoramy, głównie Beskidu Średniego i Wyspowego. Mijane wsie na ogół nie tworzą zwartej zabudowy. Domy i zagrody rozproszone są w dolinach i na wierzchowinach wzniesień.