Ścieżki edukacyjne

Ścieżki edukacyjne znajdujące się na obszarze LGD Turystyczna Podkowa

Ścieżka „Śladami Historii” (Dobczyce):

Trasa z rynku na Górę Zamkową (nie znakowana), zaznajamiająca z zabytkami Dobczyc za pomocą tablic informacyjnych. Długość trasy ok. 850 m, czas przejścia ze zwiedzaniem zamku i skansenu – ok. 2 godz.

Ścieżka „Śladami Przeszłości” (Siepraw):

Nie znakowana trasa zapoznająca turystę z historią kapliczek na terenie Siepawia. Przy poszczególnych obiektach tablice informacyjne. Długość trasy ok. 5 km.

Ścieżka ekologiczna w lesie Czasławiec (Czasław):

Tablice zapoznające turystów z różnorodnością biologiczną lasu i funkcjonowaniem ekosystemów. Długość 1,5 km.

Ścieżka astronomiczna na Lubomir (Węglówka):

Tablice informacyjne wzdłuż szlaku Jaworzyce – Lubomir, przedstawiające zagadnienia z zakresu astronomii i historię obserwatorium. Długość: ok. 3,5 km.