Informacja o realizowanym grancie

Klub Sportowy Pcimianka informuje, że został zrealizowany grant pt. Doposażenie Klubu Sportowego „Pcimianka” w innowacyjny system nagłaśniający stadion, wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny oraz stoły i krzesła konferencyjne”.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych z terenu LGD Turystyczna Podkowa” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kultury i sportu w gminie Pcim poprzez zakup systemu nagłaśniającego i wyposażenie sali konferencyjnej.