Informacja o realizowanym grancie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej informuje, że został zrealizowany grant pt. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów regionalnych dla KGW w Wiśniowej.”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Turystyczna Podkowa poprzez zakup strojów regionalnych oraz konserwacje obrazów i rzeźb” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania było: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów regionalnych dla KGW w Wiśniowej.