Informacja o realizowanym grancie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Klimas informuje, że został zrealizowany grant pt. „FESTIWAL RĘKODZIELNICTWA I TWÓRZCZOŚCI LUDOWEJ OBSZARU LGD TP”

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Organizacja imprez w dziedzinie kultury i tradycji oraz sportu w celu wypromowania obszaru LGD Turystyczna Podkowa realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania była Organizacja czterech imprez kulturalnych, poświęconych kultywowaniu i promocji lokalnej twórczości ludowej mieszkańców LGD, w celu wypromowania całego obszaru LGD.