Ogłoszenie o zakończeniu procedury oceny formalnej ofert

Ogłoszenie o zakończeniu procedury oceny formalnej ofert na stanowisko – SPECJALISTA DS. PROMOCJI, DORADZTWA
I AKTYWIZACJI

Komisja rekrutacyjna informuje, iż w ramach naboru na w/w stanowisko wpłynęły
1 oferta, których ocenę formalną przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Imię i Nazwisko Ocena formalna
1. Katarzyna Repetowska Oferta spełnia kryteria formalne

Komisja konkursowa zaprasza osoby, których oferty przeszły pomyślnie etap formalny na rozmowę kwalifikacyjną, który odbędzie się dnia 28 lipca 2023r. od godz. 18.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa  w Sieprawiu; 32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 38.