Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Posiedzenie Rady, które odbędzie się 7 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w Biurze LGD Turystyczna Podkowa w Sieprawiu (ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji.
  6. Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naborów 1/2023 oraz 2/2023.
  7. Omówienie stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie złożonego protestu wniosku w ramach naboru 2/2023.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.