Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Posiedzenie Rady, które odbędzie się 18 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 17:00 w Gospodarstwo „Pod Tuszyną” Franciszek Śmigla (Czasław 171).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
  5. Omówienie pisma od wnioskodawcy w sprawie zmian w realizacji operacji.
  6. Podjęcie stosownych Uchwał.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Marian Cieślik

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.