Informacja o planowanej do realizacji OPERACJI WŁASNEJ LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa informuje, że w związku z umieszczeniem w dniu 06.03.2023 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD pn.: Tworzenie i rozwój markowych produktów lokalnych Turystycznej Podkowy oraz ich promocja w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.04.2023 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa rozpoczyna przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.